.htaccess blokada z wyjątkiem IP

Tymczasowe prace na stronie. Dostęp tylko dla IP admina. Inna treść dla admina, inna dla wszystkich.


W .htaccess:

Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
RewriteCond %{REMOTE_HOST} !^111\.111\.111\.111
RewriteCond %{REQUEST_URI} !/strona_tmp\.html$
RewriteRule .* /strona_tmp [R=302,L]Wróć do strony głównej