Wyrównanie kolumn w CSS

Wyrównuje inne kolory tła kolumn z różną ilością treści do wysokości najwyższej kolumny.


W HTML mamy:

<div id="content">
<div id="main">Treść 1.</div>
<div id="sidebar">Treść 2. Załóżmy że optymcznie jest dłuższa od tej w pierwszej kolumnie.</div>
</div>


W CSS ustawić:

#content{height:100%;overflow:hidden;}
#main,#sidebar{padding-bottom:2000px;margin-bottom:-2000px;}
Wróć do strony głównej